Links

Serviceorganisatie

De Serviceorganisatie is opgericht door de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid om sturing op jeugdhulp mogelijk te maken > jeugdzhz.nl

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd kan voor u bemiddelen of uw klacht behandelen wanneer een jeugdprofessional volgens u beroepsmatig onjuist handelt > skjeugd.nl

Vertrouwenspersonen AKJ

Kinderen, jongeren en ouders kunnen met adviesvragen of klachten, die zij niet met de hulpverlening opgelost krijgen, terecht bij de vertrouwenspersonen van het AKJ > www.akj.nl

LOC Zeggenschap in zorg

LOC is een landelijk netwerk dat zich inzet voor 'waarde-volle zorg' en informatie biedt aan cliëntenraden, media, gemeenten en anderen die geïnteresseerd zijn in (mede)zeggenschap in zorg > loc.nl

Opvoedinformatie voor ouders/verzorgers

Stichting Opvoeden.nl stelt vanuit een onafhankelijke positie betrouwbare informatie beschikbaar voor ouders/opvoeders over zwangerschap, opvoeden en opgroeien > www.opvoeden.nl

Informatie voor jongeren

Jongeren tussen 12 en 18 jaar krijgen op deze website uitleg en tips over onderwerpen als pesten, alcohol, roken, omgaan met vrienden, seks, ruzie met je ouders, geld verdienen, alcohol en school > www.infovoorjou.nl

INFO@JEUGDTEAMSZHZ.NL  |  T 088 892 89 00  |  DISCLAIMER