Kerngegevens

De Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid is in afwachting van haar ANBI-status. Hiertoe delen we op deze pagina alle relevante informatie.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)

 • 854496634

Beleidsplannen

Bestuurssamenstelling

 • Directeur-Bestuurder:
  • Mevrouw A. (An) Theunissen
 • Raad van Toezicht:
  • De heer mr. Ing. J. Brinkman (voorzitter)
  • Mevrouw A.K.G. Jaszmann
  • De heer H. Woertman
  • De heer A.C.M. de Vlaming
  • De heer A. Keller
 • Managers:
  • Nicolette van Pelt (gebiedsmanager)
  • Marina Azarian (gebiedsmanager)
  • Nicole Oomen (gebiedsmanager)
  • Yvette Ballijns (gebiedsmanager)
  • Annemarie Stroo (gebiedsmanager)
  • Simon Kok (gebiedsmanagers)
  • Leon Chevalking (gebiedsmanager)
  • Casper Dunker (manager bedrijfsvoering)
  • Jacques van de Ven (manager Kwaliteit & Ontwikkeling)
 • Bestuurssecretaris:
  • Patrick van der Giessen

Beloningsbeleid

 • De Stichting Jeugdteams Zuid-Holand Zuid voldoet met haar beloningsbeleid aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).

INFO@JEUGDTEAMSZHZ.NL  |  T 088 892 89 00  |  DISCLAIMER