Hoe kunt u helpen?

Positief of negatief: wij horen graag uw mening. Wij zetten actief in op cliëntenparticipatie en werken graag met u samen aan de ontwikkeling, verbetering en invulling van de jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid. Deel daarom uw ervaring met uw jeugdhulpprofessional of stuur ons uw verhaal. Andere ideeën of wensen voor het betrekken van cliënten bij de opzet en uitvoering van onze jeugdhulp zijn ook altijd welkom. Wij zijn telefonisch, per e-mail en per post bereikbaar:

Stichting Jeugdteams ZHZ
Admiraalsplein 173
3317 BD DORDRECHT
T 088 - 892 89 00
E secretariaat@jeugdteamszhz.nl

Ervaringsdeskundige?

Met uw ervaring kunt u wellicht ook andere cliënten helpen. Wij horen het graag als u interesse hebt om als ervaringsdeskundige anderen in een soortgelijke situatie verder te helpen. Ook dit kunt u aangeven bij uw jeugdprofessional of via secretariaat@jeugdteamszhz.nl.

INFO@JEUGDTEAMSZHZ.NL  |  T 088 892 89 00  |  DISCLAIMER