Inzet innovatiebudget en nieuwe voorzitter transformatieberaad

12-07-2016

Op woensdag 6 juli bespraken de leden van het TransformatieBeraad de voorstellen voor de inzet van het innovatiebudget 2016. Ook werd het voorzitterschap van het beraad overgedragen aan Lian Falkenburg, manager bij MEE Drechtsteden.

Nieuwe voorzitter

Met ingang van de vergadering van 25 mei jl. heeft het TransformatieBeraad een nieuwe voorzitter: Lian Falkenburg, manager bij MEE Drechtsteden. Hiervoor was An Theunissen, bestuurder van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid, voorzitter van het TransformatieBeraad. Aangezien Stichting Jeugdteams een erg centrale rol inneemt in de uitoefening van de jeugdhulp, is de inhoudelijke inbreng van An Theunissen ook van belang bij de vergaderingen. Dat liet zich vaak moeilijk combineren met de rol van voorzitter van het beraad.

Inzet innovatiegelden

De leden van het TransformatieBeraad hebben gezamenlijk voorstellen ontwikkeld voor de inzet van het innovatiebudget 2016. Inhoudelijk sluiten deze voorstellen aan op de projecten die d.d. 18 en 19 april jl. op de Tweedaagse jeugdhulp Zuid-Holland Zuid zijn benoemd en belegd.

De voorstellen zijn in deze notitie gebundeld en worden momenteel nader uitgewerkt op het punt van eigenaarschap en beoogde resultaten.

Ter informatie treft u onderaan dit bericht ook de verslagen van de afgelopen vergaderingen aan.

Transformatieberaad

Het TransformatieBeraad, dat sinds dit jaar actief is, is samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties uit alle verschillende sectoren van jeugdhulp. De jeugdgezondheidszorg, Jeugd- en Opvoedhulp, (gespecialiseerde) GGZ, (L)VB-zorg, gecertificeerde instellingen en de Stichting Jeugdteams: het gehele palet is vertegenwoordigd. Ook de zorgboeren, identiteitsgebonden jeugdhulp en cliëntondersteuning nemen actief deel aan het beraad.

Hebt u een vraag? Of wilt u meer weten? Mail dan naar transformatieberaad@jeugdteamszhz.nl.

Documentatie:


Naar alle berichten

INFO@JEUGDTEAMSZHZ.NL  |  T 088 892 89 00  |  DISCLAIMER