Roadmap naar verdere transformatie jeugdhulp zhz

19-05-2016

De aanbieders van jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid geven samen met de Serviceorganisatie en de Stuurgroep Jeugd namens de gemeenten een nieuwe impuls aan de transformatie van de jeugdhulp in de regio. Tijdens de tweedaagse op 18 en 19 april jl. hebben de partijen vanuit het TransformatieBeraad een ‘roadmap’ naar de definitieve transformatie van de jeugdhulp in de regio opgesteld: een pakket aan optimaliserende maatregelen, dat actuele knelpunten en uitdagingen rond o.a. zorgkwaliteit, financiën en samenwerking aanpakt.

Projecten

De maatregelen, opgesplitst in een zevental projecten, vormen de verdere praktijkvertaling van de ingezette transformatie. De projecten behelsen met name het verder ontschotten en doorontwikkelen, zodat er meer cliënten met minder middelen de juiste hulp op het juiste moment krijgen. Deze projecten zullen op z’n vroegst pas in de tweede helft van dit kalenderjaar effect sorteren. Ondertussen werkt het Beraad aan oplossingen voor acute problematiek (zoals wachtlijsten of cliëntenstops). Herallocatie van middelen wordt als mogelijke oplossing hiervoor onderzocht.

Voortgang

Aan het bereiken van de resultaten van de projecten wordt de komende maanden door de partners gewerkt. Het TransformatieBeraad komt 1 keer per 3 weken bijeen om vaart in de ontwikkeling te houden. De voortgang en uitkomsten zullen aansluitend op deze overleggen zoveel mogelijk door de samenwerkende organisaties worden gedeeld op eigen intranet en/of website, via de website van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid (www.jeugdteamszhz.nl) en op de website van de Serviceorganisatie (www.jeugdzhz.nl).

Transformatieberaad

Het TransformatieBeraad, dat sinds dit jaar actief is, is samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties uit alle verschillende sectoren van jeugdhulp. De jeugdgezondheidszorg, Jeugd- en Opvoedhulp, (gespecialiseerde) GGZ, (L)VB-zorg, gecertificeerde instellingen en de Stichting Jeugdteams: het gehele palet is vertegenwoordigd. Ook de zorgboeren, identiteitsgebonden jeugdhulp en cliëntondersteuning nemen actief deel aan het beraad. Het secretariaat van het TransformatieBeraad wordt gevoerd door Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en is per e-mail bereikbaar via transformatieberaad@jeugdteamszhz.nl.

Documentatie:


Naar alle berichten

INFO@JEUGDTEAMSZHZ.NL  |  T 088 892 89 00  |  DISCLAIMER